Polhemsgatan i Visby

Kommunen vill behålla fastigheter

Gotlands kommun är på väg att ändra sig när det gäller försäljning av fastigheterna Staren 1 och 2 som ligger vid Polhemsgatan, norr om parkeringsplatsen på Östercentrum i Visby.

Fastigheterna har inte underhållits på många år, eftersom tanken var att riva dem och för ett par år sen beslutade kommunstyrelsen att de skulle säljas.

Enligt ett färdigt köpekontrakt skulle kommunen få en och en kvarts miljon (1 250 000 kr) för fastigheterna.

Men nu tycker tekniska nämndens arbetsutskott att kommunstyrelsen ska besluta att behålla fastigheterna för att istället planlägga dem för bostadsändamål.