Misstanke om alger utanför Gotland

Informationscentralen för egentliga Östersjön kan ha upptäckt årets första ytansamlingar av algblomningar i Östersjön, bland annat utanför Gotland.

Satellitbilder visar svaga ytansamlingar i Hanöbukten och söder om Öland. Det finns även antydningar till blomning runt Öland och Gotland upp mot Södermanland. Lokala rapporter om algblomning finns från Norderstrand norr om Visby och runt Blå Jungfrun i Kalmarsund. Stråk av alger har rapporterats från flygplan till Gotland.

Med det högtryck som kommit med svaga vindar och varmare vatten finns det enligt Informationscentralens prognos risk för lokala algblomningar på fler håll i Östersjön.

Hur det blir längre fram i sommar är svårt att säga. Vädret påverkar, men det är halten av fosfor i vattnet som styr hur mycket algerna förökar sig.