Tott hotell vill bygga nya bryggor

Tott hotel vill lägga ut flytbryggor i havet vid Norderstrand i Visby. Tanken är att bryggorna ska läggas mellan de två betongbryggor som finns där redan i dag.

För att undvika en diskussion om bryggorna har företrädare för Tott hotel vänt sig till länsstyrelsen för att få deras syn på bryggorna.