Havsvatten kyler kommunkontor

Kallt havsvatten ska kyla ned kommunens nya kontor på Visborg. Havsvattnet tas in utanför reningsverket i södra Visby och kyler ner kranvatten som leds i en 1,8 kilometer lång ledning till P18. Där kyls den luft som går ut i kontoren.

Liknande teknik används redan idag av lasarettet och Almedalsbiblioteket, men skillnaden här är att inga freoner eller värmepumpar kommer att användas.

Någon ekonomisk vinst blir det inte att använda den här tekniken, men däremot hoppas kommunen att fler fastigheter omkring P18-området ska ansluta sig.