Söderläge bäst för kryssningskaj

Det är mer intressant att bygga en ny kryssningskaj i södra delarna i Visby hamn än utanför den norra vågbrytaren, enligt en utredning. Kostnaderna för en ny kryssningskaj beräknas nu till mellan 150 och 190 miljoner kronor.

Det är företaget SSPA som jämfört för- och nackdelar med en ny kryssningskaj utanför den norra vågbrytaren eller söder om oljekajen i Visby hamn.

Och fördelarna för en kryssningskaj i söder överväger. Dels blir den kajen mer användbar vid olika vindar, dels kan den ta emot två fartyg samtidigt. Andra fördelar är att trafiken i inre hamnen inte påverkas och att man kan dra nytta av det planerade nya resecentret i hamnen.

Nackdelarna är kostnaderna. En kryssningskaj i norrläget beräknas kosta 145 miljoner medan en kaj i söder kan kosta 190 miljoner.

Samtidigt beräknas inkomsterna för en kryssningskaj i söder till drygt sex miljoner kronor årligen mot fem miljoner för en kaj i norrläge.

Frågan om en ny kryssningskaj i Visby diskuteras på tekniska nämndens sammanträde i dag.