Karlsörestaurang får kompostera

En kompost för restaurangavfall får anläggas på Stora Karlsö, har länsstyrelsen på Gotland beslutat. Karlsö jagt- och djurskyddsförening hade ansökt om dispens från förbudet att själv kompostera avfall.

Orsaken till ansökan är att det komposterbara avfallet utgör större delen av det avfall som uppstår på ön, och att det är miljömässigt bättre att kompostera det på plats.

Länsstyrelsen ger dispens för en kompost för organiskt hushållsavfall och restaurangavfall, men komposten får inte spridas på ön, utan ska senare transporteras till Gotland.