Sjöfarten - populärt gymnasieval

Antagningen till gymnasieskolorna på Gotland är nu klar. 890 platser har fördelats till eleverna.

De elever som inte kommit in på gymnasiet kommer att tas emot på de individuella programmet där de får möjlighet att förbereda sig för gymnasiestudierna.

Sammanlagt 65 platser på gymnasiet har inte lockat några sökande, varav de flesta finns på fristående Donnergymnasiet i Klintehamn. Där finns det platser kvar på samhällsvetenskapliga programmet och estetiska programmet.

Svårast att komma in var det på sjöfartsprogrammet och frisörsutbildningen.