Länsstyrelsen

Nyupptäckt fornlämning i Tingstäde

Länsstyrelsen ger en fastighetsägare i Tingstäde tillstånd att göra ingrepp i en nyupptäckt fornlämning.

Fornlämningen som är en stensträng skall undersökas av antikvariska myndigheter och sedan får fastighetsägaren fortsätta sitt påbörjade arbete på området.

Kostnaden för att undersöka fornlämningen, 27 300 kronor, står Länsstyrelsen för.