Länsstyrelsen

Nya gångbanor på Mästerby kyrkogård

Nu blir gångbanorna på Mästerby kyrkogård handikappanpassade genom att gruset får ersättas med hårt material.

Det har Länsstyrelsen beslutat.