Höns ställs inför miljödomstolen

En kvinna i Visby överklagar till Miljödomstolen för att få behålla sina höns och ankor. Länsstyrelsen förbjöd henne att hålla fjäderfä i det tätbebyggda område där hon bor efter att det kommit en anonym anmälan om dålig lukt och störande galande.