"Länsstyrelsen urholkas"

I september kan regeringen fatta beslut om man ska koncentrera hanteringen av lantbruksstödet till sju länsstyrelser i landet. Det gotländska lantbruksstödet skulle i så fall hanteras av Västerås. Men länsstyrelser runt om i landet protesterar nu mot förslaget.

- En länsstyrelse som inte har hand om några av framtidsfrågorna har en väldigt liten funktion och när det handlar om lantbruk behövs lokalkunskap för att kunna göra bedömningar eftersom det gotländska lantbruket inte ser likadant ut som i övriga Sverige, säger landshövding Marianne Samuelsson.

Förrutom att Gotland förlorar 15 arbetstillfällen innebär det även att länsstyrelsen urholkas ytterligare, säger hon. På senare tid har ju länsstyrelsen förlorat handläggningen av körkort och Socialstyrelsen har tagit tagit över ärenden som rör social tillsyn.

- Jag tycker det är allvarligt när man slimmar organisationer, eftersom man tappar helhetsperspektivet, säger Marianne Samuelsson.

- Det är inte bara människor som försvinner, statens närvarande på Gotland urholkas också, och invånarnas möjlighet att få kontakt med staten minskar.