Paviljonger på väg till Garda

Förberedelserna för skolstarten i Garda har nu kommit igång. Både fritidsverksamheten och skolverksamhet kommer att ha lokaler vid terminsstart, det säger fastighetskontorets projektledare Conny Pettersson.

Det blir en tillfällig lösning under de två år som det tar att återuppföra Garda skola, under veckan kommer Atheneskolans nuvarande lokaler flyttas från A7 området till strax norr om Garda skola.