Hassela tar över hem i Värmland

Hassela Gotland har tagit över ett behandlingshem i Värmland, sedan det försatts i konkurs.

Det var sedan behandlingshemmet Värmlandskollektivet försatts i konkurs som Hassela erbjöds att ta över fastigheten Hällekils gård till ett mycket lågt pris, enligt Lars Siggelin.

Hassela har tidigare haft en del samarbete med vårdhemmet och planerar inte några större förändringar utan ska fortsätta driva verksamheten som tidigare, enligt Lars Siggelin.

- Eftersom vi är nya ägare så krävs det också ett nytt tillstånd och det tar en del tid. Men vi räknar med att ha kvar den personal som redan finns och några större förändringar blir det inte, säger Lars Siggelin.

Fastigheten är på 19 000 kvadratmeter och omfattar flera byggnader, bland annat ett före detta ålderdomshem som är ombyggt till elevhem, bageri och skola.