Ekoodling kan utarma jorden

Det är inte klimatsmart att odla ekologiskt. Jorden utarmas och produktionen minskar. Det skriver fyra professorer vid Sveriges Lantbruksuniversitet i en ny bok.

En av författarna till boken är Holger Kirchmann som är professor i växtnäringlära vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Han säger att ekologiskt jordbruk utarmar jorden på sikt, något som kanske inte märks på fem eller tio år men på sikt kommer det här att bli tydligt.

De fyra professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet säger att konventionellt jordbruk ger högre skörd och binder mer koldioxid i grödan jämfört med ekologisk odling. Ekologisk produktion utarmar markens näringsförråd, varvid kvävebrist uppstår. Organisk gödsling ger ibland större näringsläckage än konventionellt jordbruk. Men även det konventionella jordbruket måste sträva efter att bli så miljömedvetet som möjligt.

Den ekologisk odlaren Frans Brozen på Gotland håller inte inte med. Han anser att det konventionella jordbrukets största nackdel är oljeberoendet i form av handelsgödsel. Det ekologiska lantbruket släpper ut mindre närsalter, mindre växtnäring och har mindre problem med att förorena Östersjön, säger han.