Vattenprover analyseras på lasarettet

Sedan i april kan privatpersoner lämna in vattenprover från sina brunnar till Visby lasarett för att få dem analyserade. Tidigare har Cementa ansvarat för det här men de sa upp avtalet med kommunen för några år sedan.

Intresset har varit ganska stort säger Marianne Lindberg-Lagerin som är analysansvarig för mikrobiologiska analyser på labbet. Hittills har man gjort 65 stycken provanalyser. Det är inte bara privatpersoner som lämnar in prover. Livsmedelsföretagare och restaurangägare är till exempel skyldiga att lämna prover.

Har man småbarn tycker Marianne Lindberg-Lagerin att man bör kontrollera sitt vatten eftersom de är extra känsliga. Hon säger att det kommunala vattnet på Gotland är bra men att många har problem med sina enskilda brunnar.