Fåtal gjorde fel vid EU-valet

Det har inte upptäckts några allvarliga fel vid EU valet på Gotland.

Länsstyrelsen i Stockholm konstaterade flera allvarliga brister, bland annat hade hela påsar med valsedlar kommit bort där.

Men på Gotland var det bara några små fel, och länsassesor Morten Spencer som har det yttersta ansvaret för valen här på ön tycker att kommunen skötte sig bra.

Av de drygt 20.000 gotländska rösterna vid EU valet i juni blev 21 förtidsröster underkända för att valkuverten inte var igenklistrade - och de underkänns eftersom någon annan hade kunnat byta ut valsedlarna. Dessutom har sex personer röstat två gånger, genom att deras valsedlar klistrat ihop sig så att det av misstag hamnat två i samma kuvert. Felet upptäcktes först vid räkning i efterhand och då gick det inte att avgöra vilka valsedlar som skulle tas bort, så de sex felaktiga rösterna godkändes, men det rör sig alltså om ett fåtal små brister på Gotland.

I protokollen från de 38 vallokalerna på ön finns också noteringar om att ett en del personer nekats rösta eftersom de kom till fel vallokal. De flesta hänvisades till rätt vallokal - men en utlandssvensk och en fastlänning som ville rösta i Stånga fick inte göra det.

En förtidsröst i Eksta från en person med funktionsnedsättning underkändes eftersom fel röstkort låg i kuvertet, och personen inte kunde skriva sitt eget namn. Men från hälften av öns vallokaler fanns inga noteringar alls.

Den allvarligaste bristen är ändå de 21 underkända förtidsrösterna, och det ska Morten Spencer ska ta upp med valmyndigheten i höst.