För mycket gräs på muren

Sällskapet De Badande Vännerna är missnöjt med borttagningen av ogräs och växtlighet på och kring ringmuren, det skriver deras innerstadsråd i ett brev till kommunen.

DBV:s innerstadsråd tycker att de boende i Visby innerstad sköter borttagningen av ogräs men att kommunen och Riksantikvarieämbetet brister i skötseln.

De anser också att det är olyckligt att det inte finns en skötselplan för gravarna kring ringmuren