Spanska trappan i Visby

En visbybo vill ändra formen på trappan ovanför Trappgränd och Trumpetarbacken. Hon skriver i ett medborgarförslag till kommunen att man skulle kunna göra den bredare, ta bort taket och ordna dit några sittplatser med Spanska trappan i Rom som förebild.

På så vis skulle det kunna bli stadens finaste utsiktplats och samtidigt en länk mellan övre och nedre Visby, enligt förslagsställaren.

Förslaget ska nu tas upp i kommunfullmäktige.