Nekas grustäkt på norr

Det finns tillräckligt med grustäkter på norra Gotland och ytterligare en kan medföra både buller för omgivningen och påverkan av dricksvatten. Det anser Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och avslår därmed en ansökan från en stenkyrkabo som vill utöka sin husbehovstäkt.

Totalt ville sökanden ta ut 20 000 kubikmeter grus från sin egen mark, men Länsstyrelsen anser inte att täkten är nödvändig för verksamheten och avslår ansökan.