Första svininfluensafallet här

Ett fall av den nya influensan som först kallades svininfluensa har rapporterats från Gotland.

Från hela landet har ett 100-tal fall rapporterats. Av dessa har 27 personer smittats innanför landets gränser och resterande har drabbats av viruset utomlands. Det uppger Smittskyddsinstitutet.

Hälften av de smittade har rapporterats från Stockholm. Sverige har dock ännu inte någon omfattande spridning av sjukdomen, som har klassats som pandemi av Världshälsoorganisationen WHO.

I Europa är Storbritannien hårdast drabbat, med cirka 7 500 fall av smitta och tre dödsfall hittills.