Nämnden fick inte se alla papper

Politikerna fick inte se alla uppgifter när frågan om kalkbrottet vid Ducker i Bunge kom upp till beslut i början av sommaren.

I midsomras skulle tekniska nämnden besluta om kommunens yttrande till miljööverdomstolen över Nordkalks nya kalkbrott - en viktig framtidsfråga för norra Gotland. Vänsterpartisten Roland Norbäck är kritisk till hur ärendet hanterades, och att de inte fick veta att det fanns nya utredningar.

Tillsammans med miljöpartisten Matias Lundström röstade Roland Norbäck mot förslaget - de ville lämna ett nytt yttrande, och säga nej till kalkbrottet. Två andra i Tekniska nämnden, centerpartisten Bengt Wickman och moderaten Peter Wigren avstod från att rösta - och de är kritiska till hur frågan hanterades. Nämndens ordförande, centerpartisten Kjell Skalberg säger att han själv fick ärendet dagen innan.

Av handlingarna framgår att Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, tycker att miljödomstolen har fel som tror att brottet hotar vattnet - och att en konsult kommunen anlitat tycker tvärtom. Vänsterpartisten Roland Norbäck tror inte att det är någon slump att frågan kom upp med så kort varsel - men han tror inte att det är Kjell Skalbergs fel utan att besluten ligger högre upp i kommunledningen.