Arvstvist drivs till hovrätten

Gotlands tingsrätts dom i en arvstvist har överklagats. Tingsrätten dömde ex-hustrun till en avliden man att betala 3,4 miljoner kronor till mannens dödsbo.

Kvinnan har nu överklagat domen till hovrätten och hävdar bland annat att det tingsrätten kommit fram till är oriktigt. Hon hävdar att tingsrätten felbedömt möjligheterna för dödsboet efter mannen att betala olika fordringar. Och exhustrun vill nu att domen skall upphävas och betalningsskyldigheten undanröjas.