Rekordår för växtodlarna

De gotländska odlarna går mot ett rekordår skördemässigt. Lagom mycket regn, lagom mycket sol och värme ser ut att ge lantbrukarna rekordskördar.

Det har dessutom varit lite parasiter och andra skadeinsekter hittills och därför står nu åkrarna frodiga, både med säd och blast.

Det ser alltså ut som 2009 blir ett bra ekonomiskt år för lantbrukarna. Även om stora skördar också brukar innebära att priserna hålls nere.