Kustbevakningens nya fartyg framme

Det första av tre beställda kustbevakningsfartyg, KBV 001 Poseidon, anlöpte Göteborg i går. De två andra ska stationeras på Gotland respektive i Karlskrona.

Fartyget Poseidon är ett kombinationsfartyg som byggts i Rumänien. Det kan nödbogsera, släcka bränder och ta hand om olja ute till sjöss.

Poseidons arbetsområde är hela västkusten, men tanken är att det 81 meter långa fartyget även ska kunna ge sig i väg på jobb utanför svenskt vatten.