Massvaccination i september

Ett fall av den nya influensan, svininfluensan, har rapporterats från Gotland. Det är en kvinna som har fått lindriga symptom av influensan.

Sven Blomqvist är smittskyddsläkare på lasarettet och håller nu på att planera för höstens massvaccination. Än så länge finns det inget klart vaccin men planen är att det ska finnas ett vaccin i september.

Socialstyrelsen arbetar nu med att bestämma hur fördelningen av vaccinet ska gå till men Sven Blomqvist säger att det ska finnas vaccin så att det räcker till alla gotlänningar som vill vacinera sig. Än så länge har spridningen av influensan varit liten, i Sverige har det inte rapporterats med än 100 fall.

Det finns inget krav på att man måste vaccinera sig men det finns en risk att spridningen tar fart i och med skol- och jobbstart och då kan det vara viktigt att vaccinera sig för att förhindra spridningen.