Ingen resning i heroinmålet

Det blir ingen resning för den man som dömdes till nio års fängelse och utvisning, efter heroinaffären vid Wisby Hotell våren 2000, där 1,5 kilo heroin beslagtogs. Det har Högsta Domstolen, HD, bestämt.

Efter domen kom det fram att gripandet var ett resultat av en brottsprovokation från polisens sida, vilket inte framkom vid rättegången. I dagens beslut säger Högsta Domstolen att det var "ytterst anmärkningsvärt" att brottsprovokationen inte nämndes under rättegången.

Men HD motiverar resningsavslaget med att utredningen visat att det fanns konkreta misstankar mot mannen, redan innan brottsprovokationen.

HD säger också att det inte kommit fram några uppgifter som säger att att mannen inte skulle ha sålt heroinet i alla fall, även om han inte hade provocerats av polisen.

Enligt HD är det därför osannolikt att mannen skulle ha frikänts eller fått ett mildare straff om domstolen känt till polisens brottsprovokation. Därför blir det heller ingen resning för mannen som dömdes till nio års fängelse och utvisning.