Brister i skötseln av Hässle Änge

Hässle änge i Fleringe, som tillhör Svenska kyrkan riskerar att växa igen.

Sedan förra arrendeavtalet löpte ut är det inte längre någon som har hand om skötseln av änget. Kyrkans egendomsnämnd har nu skrivit om det till Länsstyrelsen och påpekar att i och med att det blivit naturreservat av området så är det staten som ansvarar för skötseln av änget.

Egendomsnämnden föreslår också att kanske kan företag och myndigheter adoptera ängen och ordna personaldagar där, så att inte fler ängen går förlorade.