Stöd till ekologiskt forum

Gotlands kommun ger 340 000 kronor till en förstudie av ett världsekologiskt forum i Visby nästa sommar.

Förstudien gäller ett test- och forskningscentrum för grön teknik med huvudinriktning på bland annat elbilar och laddningsbara batterier.

De ansvariga för projektet har anknytning till Gotland Ring där det redan i dag finns vindkraftverk som ger ström till testfordon.

Syftet med projektet är att hitta sätt som kan påskynda ny miljöteknik som i sin tur ska minska växthuseffekten.