Klintehamn

Missnöje med hamnplanerna

Näringsidkarna i Klintehamns hamn är missnöjda med kommunens planerade ombyggnad av hamnen i Klintehamn. I en skrivelse till kommunstyrelsen och tekniska nämnden hävdar de att utbyggnaden inte är realistisk.

Enligt näringsidkarna så blir de av med 500 meter kaj med ett djup på 6-8 meter och erbjuds istället 120 meter ny kaj med djup på 5 meter. De båtar som redan i dag angör Klintehamn är för stora enligt Sjöfartsverket och går på dispens.

I skrivelsen påpekar näringsidkarna att hamnen måste fördjupas och breddas och att de vill träffa kommunstyrelsen och tekniska nämden för en dialog under augusti eller september