Östersjön

Strängare regler för barlast

Regeringen har i dag beslutat föreslå en ny lag om hårdare regler för fartyg som släpper ut barlastvatten i Östersjön.

De strängare reglerna innebär att vattnet ska renas ombord, lämnas i land eller bara får dumpas på särskilt djupt vatten i havet.

Anledningen till de strängare reglerna är att man vill hindra spridning av virus, bakterier, djur och svampar.