Regeringen satsar på mat

Regeringen satsar 160 miljoner kronor för att uppnå visionen Sverige - "det nya Matlandet". Målet är att skapa fler jobb genom att satsa på mat- och turistföretagande. Pengarna kommer att fördelas delvis av Jordbruksverket och EU:s landsbygdsprogram.