Rökning under tak på Visbykrogar

Trots att vissa uteserveringar på Gotland har både väggar och tak tillåts rökning där. Andra svenska kommuner gör en strängare tolkning av tobakslagen.

Munkkällaren är en av flera krogar i Visby där rökning tillåts i stängda utrymmen. Det går att röka på innergården även när den är helt tillstängd ovanifrån med markiser och på uteserveringen även när den sluts inne med löstagbara väggar och markis.

- Vi har faktiskt inte haft några klagomål om det, det verkar funka bra tycker jag. Vi har 350 sittplatser nästan så att det finns lite att välja på, säger hovmästaren Johan Nilsson.

Enligt tobakslagen är det sedan 2005 förbjudet att röka på restauranger inomhus, men tillåtet utomhus. Det är kommunerna som har tillsyn i frågan och alltså ska bestämma exakt var gränsen går mellan utomhus och inomhus - exempelvis i fall där man förser en innergård med tak eller stänger till en uteservering mot kyla, vind och regn.

- Det kom upp mycket diskussioner när det här kom för några år sedan och då satte vi ihop ett PM för hur vi tolkar det här i Göteborg, vilka regler som ska gälla, säger tobakshandläggaren Björn Närlundh på Göteborgs kommun.

På uteserveringar i Göteborg gäller rökförbud om hälften av en lokals "totala vägg- och takyta inte är tillstluten," oräknat ytor som vetter in mot den permanenta serveringslokalen, enligt Björn Närlundhs promemoria. Stockholms kommun har liknande regler.

På Gotland saknas tydliga regler för var gränsen går mellan utomhus och inomhus och den ansvarige handläggaren säger att han bedömer varje fall för sig.

- Det är svårt att bedöma, jag måste titta från gång till gång nästan. Får man bort röken på ett naturligt sätt, då funkar det, säger tobakshandläggare Jörgen Wiss.

Men det röks ju nu på ställen där man har i vissa fall i princip helt tillstängt med väggar och tak?

- Ja i sådana fall om det är så att röken inte kommer ut, att den blir kvar, då är det i så fall felaktigt, då får vi titta på det.