Biskop vill tillåta religiös slakt

Visbybiskopen Lennart Koskinen tycker att man bör tillåta koscher- och halalslakt i Sverige. Koskinen anser att det är en fråga om religionsfrihet, men också en fråga om synen på djuren.

Metoden som bygger på att man tömmer djuret på blod är i dag förbjuden enligt djurskyddslagen. Koskinen anser att det är en fråga om religionsfrihet men också en fråga om "synen på djuren som Guds skapelser". Lena Posner- Körösi, ordförande i Judiska Centralrådet i Sverige välkomnar Koskinens uttalande och menar att förbudet är en rest av en nazistisk lagstiftning.