Cykelbana dränkt i vatten

Cyklister längs Visbyleden tvingades på fredagen ta sig vatten över huvudet för att kunna passera Sliterondellen. En vattenpump sattes in för att råda bot på problemet.