Två kungsörnar funna skjutna

Två kungsörnar har hittats skjutna på Gotland, den ena på Fårö, den andra i Eskelhem. Fallen har polisanmälts, eftersom det handlar om brott mot jaktlagstiftningen.

Örnarna hade skjutis med hagelgevär. Påföljden kan bli böter eller fängelse.

På Gotland finns ett 50-tal häckande kungsörnspar, och Gotland är det län i landet där flest djur skadats efter att ha angripits av örn.