Länsveterinären emot religiös slakt

Länsveterinären Torsten Jakobsson tycker att det är djurplågeri att slakta djur genom att skära av dom strupen utan att bedöva dom först.

Biskopen på Gotland, Lennart Koskinen, vill att man tillåter så kallad halalslakt i Sverige, men Torsten Jakobsson håller inte med. Han är emot att tillåta slakt utan bedövning eftersom han anser att det är djurplågeri.

Han säger också att när man dödar djur med bultpistol så blir de medvetslösa inom en sekund. Skär man däremot av halsartären så tar det uppemot 30 sekunder till 4-5 minuter innan djuret är medvetslöst. Han menar att det här är en mycket viktig djurskyddsfråga, och det handlar inte om religion. 15 länder i Europa har antingen ett förbud eller har starka restriktioner kring hur det ska genomföras.

-Slakt utan föregående bedövning är förbjudet, det är alltså inte förbjudet att med några religiösa förtecken slakta djur, det förbudet finns inte. Grundprincipen är, som det står i djurskyddslagen, att ett djur ska göras medvetslöst innan det avblodas och innan döden har inträtt får inget annat företas med djur, säger länsveterinär Torsten Jakobsson.