Regeringen river upp detaljplan

Den nedre delen av Snäcks camping får underkänt av regeringen. Samtidigt godkänns den övre delen av campingen. Det står nu klart när hela regeringens avgörande om detaljplanen för fastigheten offentliggjorts.

Den övre delen av Snäcks camping, med 65 uthyrningsstugor och vagnar, får alltså godkänt och entreprenörerna Pigge Werkelin och Niklas Harlevi har några dagar på sig att försöka få permanenta bygglov och undslippa den kvarts miljon i vite som annars hotar för att de byggt och använt några byggnader olovligt.

Att regeringen river upp detaljplanen för den nedre delen beror på att kommunen inte redovisat hur en industriell camping skulle påverka den känsliga floran, faunan och strövstråken längs stranden.

De 45 villavagnarna som är placerade på campingens strand har tillfälligt bygglov fram till slutet av april nästa år. Vad som sker därefter är oklart. Regeringens beslut kan inte överklagas, men Gotlands kommun kan alltid börja på en ny detaljplan.