Gotlands kossor levererar mest mjölk

Mjölkbältet, det vill säga Gotland, Öland, Småland och Halland fortsätter att stärka sin ställning som ledande mjölkproducenter, det visar en rapport från branschorganisationen Svensk Mjölk.

Nu står mjölkbältet för 36,5 procent av landets mjölkinvägning, jämfört med 35,7 i fjol. Gotland hör till de kommuner som har ökat sin mjölkmängd mest i kilo räknat. Störst total mjölkmängd har Gotland, Borgholm och Falköping. De tre kommunerna svarar för 10,3 procent av landets samlade mjölkleveranser.

Trots det ser framtiden bekymmersam ut för många mjölkproducenter eftersom mjölkpriset sjunkit.