Över 1000 personer arbetslösa

Arbetsförmedlingens statistik för juni månad visar att drygt 1000 personer på Gotland var arbetslösa, det är en ökning med ungefär 350 personer jämfört med samma period förra året år.

Arbetslösheten bland ungdomar ökar kraftigt och på Gotland omfattades 141 ungdomar av jobbgarantin för unga, vilket är en ökning på nästan 100 personer jämfört med juni 2008.

Antalet varslade personer har ökat kraftigt i många län men Gotland och Uppsala noterar fallande varseltal om man jämför juni 2009 och juni 2008.