Regeringen ska besluta om Dagghagen

Det blir regeringen som får fatta beslut om Dagghagen i Lärbro och Hellvi ska omvandlas till naturreservat.

Det är markägarna som överklagat Länsstyrelsens beslut om naturreservat. De anser att Länsstyrelsen inte diskuterat ärendet med dem. De anser också att området är för stort och vill att regeringen antingen upphäver eller minskar området.