Ingen förtur på Fåröfärjan

Myndigheten Transportstyrelsen tar inte upp ansökan om förtur för turistbussar på Fåröfärjan. Anledningen till det är att det inte var något av de de företag som kör buss som ansökte om förtur.

Den som ansökte om förtur för de bussar som kör passagerare från kryssningbåtar till Fårö var Gotlands Turistförening. Anledningen till ansökan var att besökarna från kryssningbåtarna bara är på Gotland under en dag, och att de både vill hinna se raukarna på Fårö och promenera i gränderna i Visby. Därför vill de slippa sitta en till två timmar i färjekön.

Turerna i fråga har varit många men nu har alltså Transportstyrelsen sett över de lagar och förordningar som gäller vägfärjor, och konstaterar att de inte kan ta upp fallet eftersom Turistföreningen inte kör turistbussar själva.

Det var redan i oktober i fjol som Turistföreningen skickade sin ansökan till Vägverket om att reglerna ska ändras så att även turistbussar får förtur, precis som taxi och linjebussar redan har. Efter omfattande brevväxling mellan olika myndigheter landade ärendet hos Transportstyrelsen. De har nu sett över de lagar och förordningar som gäller vägfärjor, men konstaterar att det inte kan ta upp fallet eftersom Turistföreningen inte kör turistbussar själva.