Släkestank bekymrar Toftabo

En Toftabo frågar i en skrivelse till Tekniska förvaltningen, vem det är som ansvarar för släkrensningen och varför inget görs åt släkesamlingen på stränderna.

Han anser att släkestanken, det vill säga lukterna från tång och och sjögräs, har blivit ett ständigt samtalsämne och att om Gotland ska leva upp till sina goda höga mål , till exempel som ett attraktivt resmål för turister så är det hög tid att åtgärda stränderna.

Han föreslår att bönder skulle kunna få ta hand om släken eftersom det kan förbättra odlingsjordarna.

Han frågar också om det finns något som de boende i närheten av stränderna kan göra för att delta i arbetet med att förändra situationen.