Tog inte hand om mobbad elev

Skolinspektionen kritiserar Södervärnsskolan i Visby och tycker inte att skolan gjort tillräckligt för att motverka de kränkningar en elev fått utstå.

Enligt skolinspektionens utredning har eleven utsatts för nedsättande kommentarer och knuffar och trakasserier från andra elever. Skolan vill lösa problemet genom att flytta eleven från klassen eller skolan.

Skolinspektionen anser att skolan därmed inte gjort tillräckligt för att lösa problemen. Dessutom har elevens skolarbete blivit eftersatt till följd av den kränkande behandlingen och här påminner skolinspektionen att alla elever har rätt till utbildning.