Frivilliga sjöräddare jubilerade

Sjöräddningssällskapets visbystation firade tioårsjubileum i helgen.

En ny räddningsbåt med arbetsnamnet, Rescue - 12 -28, invigdes och i och med det tillskottet finns nu åtta enheter på Gotland placerade i fyra hamnar.

Drygt 40 personer arbetar ideellt med sjöräddning i Visby och under 2008 hade de frivilliga sjöräddarna i Visby 69 uppdrag och övningar.