Enbart akutpatienter behandlas

Endast patienter med akuta problem behandlas på Visby lasarett under sommaren.

Sjukvården drar ner på nästan all planerad verksamhet eftersom trycket ökar genom turister och sommarboende, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Detta leder till att vissa operationer skjuts fram och vårdköerna kan bli längre. Men Gunnar Ramstedt tror inte att patienter har några stora invändningar mot att vänta på exempelvis operationer tills efter sommaren.