Angripna askar fälls

Fem askar får fällas på Fårö kyrkogård, det har länsstyrelsen beslutat. Flera av träden har angripits av askkräfta. Församlingen vill därför ta bort de angripna träden och ersätta dessa med lönn eller lind. Länsstyrelsen inget att invända.