Övervakning på Kneippbyn

Kneippbyn har fått tillstånd att sätta upp två övervakningskameror inomhus vid entrén. Företaget hade också ansökt om att få sätta upp två kameror till, bland annat vid parkeringen, men det säger länsstyrelsen nej till.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att Kneippbyn är en plats dit man söker sig för för avkoppling, och därför bör kameraövervakning inte tillåtas av integritetsskäl, särskilt som företaget inte visat att man vidtagit några andra säkerhetsåtgärder.