Rederi vill ha betalt för konkurrens

Destination Gotland vill ha ett tilläggsavtal till det gällande färjeavtalet för att garantera sig mot konkurrens i färjetrafiken till och från Gotland.

Den 25 juni beslutade regeringen att ändra färjebestämmelserna och tillåta andra rederier att konkurrera om gods och passagerare till och från Gotland.

Beslutet överraskade Destination Gotland som har ett långsiktigt avtal med staten om färjetrafiken. Destination Gotland vill därför ha ett tilläggsavtal med kompensation om antalet resenärer minskar till följd av konkurrensen.