Nej till solfångare på balkong

Byggnadsnämden avslog en Visbybos ansökan om att montera en solfångare på sin balkong.

Visbybon överklagar nu beslutet till länsstyrelsen eftersom han anser att det ärendet inte behandlats på rätt sätt.

Bland annat har ärendet blivit rubricerat som en "fasadändring av bostadshus", något som han inte tycker att det är, dessutom är det oklart om en solfångare verkligen kräver bygglov.

Enligt honom skulle solfångaren inte skada vare sig byggnaden eller stadsbilden eftersom den knappast skulle synas från markplanet.