Delade meningar om skarven

Det finns ingen anledning till att skydda skarven och förbjuda jakt på den. Det hävdar biologen Christer Olburs som engagerat sig i debatten och som säger att skarven förts in i Europa först på 1600-talet .

Men det här är en kontroversiell åsikt bland biologer. Björn Hjernqvist som också är biolog och förvaltare på Lilla Karlsö, säger att skarven definitivt hör hemma här och den kraftiga ökningen av skarv visar att Östersjön återhämtat sig sedan 80-talet.